Dovoz odpadů ze zahraničí

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Modré události > Dovoz odpadů ze zahraničí > Dovoz odpadů ze zahraničí

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:50
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   

Co to je? + Vliv na okolí

Problémy s ukládáním odpadu jsou někdy řešeny jejich převozem do zahraničí. Pokud se jedná o odpady dále využitelné, může být dovoz odpadů přínosem. Mnohem častěji se však vyvážejí odpady nevyužitelné, často nebezpečné. Známé jsou dokonce případy nelegálního převozu nebezpečných odpadů, které mohou mít i tragické důsledky (např. samovznícení, výbuch, ohrožení zdraví obyvatel jedovatými výpary apod.). U nás jsou nejčastěji známy případy dovozů odpadů ze sousedních zemí – především z Německa. Vývoz a dovoz odpadů je regulován zákony.

Zajímavosti

Pro nelegální ukládání nebezpečných odpadů do zahraničí používají ti, kdo se chtějí odpadů zbavit, často nekalé praktiky. Dochází například k tomu, že ze země původu je odpad převezen vlakem do země určení, kde jsou pak vagony s nebezpečným odpadem ponechány na opuštěném kolejišti. S takovými případy máme zkušenosti i na našem území.

Navazující aktivita ve škole

Představte si, že jste v roli významného politika (například ministra zahraničních věcí) a na našem území byl uložen odpad z cizího státu, s nímž má naše republika poměrně dobré vztahy. Jak byste tento problém řešili?