Soutěž Zelené město

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Události > Zelené události > Soutěž Zelené město > Soutěž Zelené město

1

Ekostarosta
30. 1. 2011 18:31:58
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 4
   

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Existují různé soutěže pro obce, organizace či jednotlivce, jejichž smyslem je motivovat ke zlepšování kvality životního prostředí. Vedle dobrého pocitu mohou zúčastnění získat i určitá ohodnocení nebo výhody – například v podobě titulu pro město, finančního přispění, poradenství a především zlepšení stavu životního prostředí své obce.

Zajímavosti

Možnost zlepšit přístup k životnímu prostředí mají také školy, které se mohou zapojit do mezinárodních nebo celostátních programů Ekoškola nebo programu Škola pro udržitelný život.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Navrhněte opatření, která by snížila negativní dopady provozu vaší školy na životní prostředí. Pomůckou vám může být seznámení s principy programů Ekoškola nebo Škola pro udržitelný život (blíže viz http://ekoskola.cz, http://nadacepartnerstvi.cz).

pes
31. 3. 2011 19:23:54
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 3
   
Mislím že je to ta nejlepší karta ve hře Ekopolis.