Zavedení tepelných čerpadel


Zavedení tepelných čerpadel je výborná věc. Jedná se o ekologický způsob vytápění. Zjednodušeně to funguje tak, že čerpadla berou ze země teplo a převádějí ho do domu, který je ohříván. Nainstalování čerpadel je velice drahá záležitost, ale když si je pořídíte, bude váš dům ohříván za malou částku.

Jinak v hře slouží jako velice pomocná událost.