Zasedání městské rady

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Městskou radu tvoří volení zastupitelé, kteří rozhodují o chodu města. Zasedání městské rady tak může mít řadu praktických dopadů na život běžných obyvatel města. V její pravomoci je například rozhodnout o zákazu vjezdu či parkování v určitých částech města, může projednat změny v územním plánu obce (viz „Územní plánování“), rozhodovat o údržbě městské zeleně, o zákazu některých činností na území obce (např. sekání trávy či rozdělávání ohňů v určitém období) apod.

Domácí úkol

Na vývěsce obecního nebo městského úřadu vaší obce zjistěte, o jakých bodech u vás jedná městská rada (obecní zastupitelstvo) a jaké dopady mohou mít její rozhodnutí.