Biokoridor

Co to je? + Význam + Vliv na okolí

Pruh zeleně v krajině, který umožňuje pohyb živočichů a přenos semen rostlin mezi vhodnými stanovišti. Příkladem jsou různá stromořadí či aleje, doprovodná vegetace podél vodního toku, případně podél méně frekventovaných silnic. Biokoridory také mohou být vybudovány jako umělá přemostění jinak nepřekonatelných dálnic a vysokorychlostních silnic.

Zajímavosti

Podle významu jsou rozlišovány biokoridory lokální, regionální a nadregionální. Každý z nich má určenou minimální šířku.

Domácí úkol

Zjistěte, kudy v okolí vaší školy prochází biokoridor, do které patří kategorie a zda je funkční nebo pouze navržený.