Nová Stavba do hry

Já bych dal Vlákové nádraží ,červené 4 b,-1 k zelené, 1 k modré,3 k červené