Nová Stavba do hry

proč tam není gimnázium  zelené