Jak efektivně zapojit Ekopolis do výuky?

Dobrý nápad je začít každou hodinu pěti minutami, ve které se představí jedna stavba nebo jedna událost z Ekopolis, nejlépe když pak alespoň trochu souvisí s tématem hodiny. Lze jednoduše využít informace z příručky ke Stavbám a Událostem, včetně krátké aktivity, která je tam vždy uvedená.