Autobusový terminál

Co to je?

Prostor určený k parkování autobusů a k odbavování cestujících, kteří je využívají.

Význam

Autobusová doprava dnes patří k nejrozšířenějším způsobům přepravy osob. Výhodou oproti automobilové dopravě je možnost přepravy většího počtu cestujících. Negativní dopady dopravy rozpočtené na jednoho cestujícího jsou tak několikanásobně menší, v porovnání se železniční dopravou jsou však stále značné (viz Vliv dopravy na životní prostředí“). Na rozdíl od výrazně pohodlnější železnice lze autobusem dojet téměř kamkoliv, leckdy i rychleji než vlakem.

Vliv na okolí

Zlepší se dopravní dostupnost, zvýší se hluk a znečištění ovzduší. Dojde k záboru poměrně velkého prostoru.

Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Vhodným umístěním autobusového nádraží tak, aby bylo snadno dostupné, ale zároveň nerušilo své nejbližší okolí. To je často možné jen díky protihlukovým stěnám.

Zajímavosti

Problém velké prostorové náročnosti byl zajímavě vyřešen v Českých Budějovicích. Autobusové nádraží je zde umístěno nad nákupním centrem. Nezabírá tak další místo a navíc je v těsné blízkosti vlakového nádraží, což umožňuje přestup z vlaků na autobusy a naopak.

Navazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Porovnejte dobu jízdy a četnost spojů autobusů a vlaků mezi několika dvojicemi měst, která si vyberete. Pokuste se najít dvojici měst, mezi kterými je výhodnější cestovat vlakem, a dvojici měst, kde je naopak k cestování výhodnější autobus.
  2. Zjistěte, který dopravní prostředek je nejčastěji využíván pro spojení vašeho města s okolím.
  3. Zhodnoťte, zda je autobusové a vlakové nádraží ve vašem městě umístěno na vhodném místě. Zkuste navrhnout ještě vhodnější místo.