Nová Stavba do hry

Ropovod - znečištění +6 - +4 červená, -1 modrá, -4 zelená

Čistička odpadních vod - +2 červená, +1 modrá, -1 zelená