Letiště

Co to je?

Letiště slouží k provozu letecké dopravy. Vedle startovací a přistávací plochy zahrnuje přilehlé budovy (odbavovací haly, dílny, sklady paliva apod.). Rozlišujeme letiště civilní (osobní či nákladní) a vojenská.

Význam

Letecká doprava je nejrychlejším způsobem dopravy na velké vzdálenosti a její význam zatím stále roste, v roce 2009 cestovalo z EU či do EU 751 mil. pasažérů, což je více než celkový počet obyvatel.

Vliv na okolí

Mezi negativní vlivy patří obrovská spotřeba fosilních paliv (viz slovník pojmů) a s ní spojená produkce skleníkových plynů (viz slovník pojmů). Letecký provoz také patří spolu s automobilovou dopravou mezi hlavní zdroje hluku, proto v blízkosti letiště nechtějí lidé bydlet.

Jak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Leteckou dopravu je třeba využívat uvážlivě. Ne vždy je letecká doprava rychlejší než např. železnice. Letiště jsou totiž obvykle umístěna na okraji měst, takže k přepravní době mezi dvěma městy musíme připočítat také dobu nutnou k přepravě na letiště v obou městech. To se projeví zejména u letů na kratší vzdálenosti (např. mezi evropskými městy). Proto je často efektivnější využít např. železniční dopravu, jejíž negativní dopady na životní prostředí jsou výrazně menší.

Co mohu udělat já?

Využívat leteckou dopravu pouze v případech, že není jiná, vhodnější možnost. Nekupovat zbytečně zboží, které je přepravováno letecky (např. tropické ovoce v době, kdy je možné nakoupit ovoce domácí).

Zajímavosti

Nejrušnější letiště na světě je v Atlantě ve státě Georgia. Ročně odbaví přes 35 milionů pasažérů.

Navazující aktivita ve škole

Jaké jsou výhody a nevýhody cestování v různých dopravních prostředcích? Rozdělte se ve třídě do skupin, každá si vybere nejméně 3 způsoby dopravy a vypracuje si pro každý z nich seznam výhod a nevýhod.