Sad

Co to je? + Význam

Sady jsou plochy určené k pěstování ovocných stromů. Ovoce se pak buď konzumuje přímo, nebo se zpracovává do marmelád, kompotů, moštů, šťáv, suší se apod. U nás se nejčastěji pěstují jablka, švestky, třešně, v teplejších oblastech také broskve a meruňky. V rámci jednotlivých druhů ovoce rozlišujeme také jejich odrůdy. Některé odrůdy vznikly důkladným šlechtěním a vyznačují se vynikající chutí, vzhledem či jinými vlastnostmi (např. dlouhou trvanlivostí).

Vliv na okolí

Sady působí v krajině příjemným estetickým dojmem, zvláště na jaře, když ovocné stromy kvetou. Pokud jsou volně přístupné, jsou i příjemným prostředím k procházkám a odpočinku. Mají také značný význam pro hmyz, zejména pro opylovače – např. včely. Podobně jako ostatní zelené plochy mají značný význam krajinotvorný a environmentální (viz „Dendrologická zahrada“  a viz „Městský park“). Poskytují poměrně hodně pracovních příležitostí, avšak pouze sezonně (především v době sklizně).

Zajímavosti

V současné době u nás ovocné sady spíše ubývají, protože se především díky uměle udržované nízké ceně ropy a silně podhodnocené ceně lidské práce v rozvojových zemích vyplatí ovoce dovážet z teplejších oblastí. To je však spojeno s určitým rizikem, protože pokud by došlo ke zdražení dopravy nebo pracovní síly v oblastech, kde se dnes ovoce pěstuje, cena dováženého ovoce by výrazně stoupla. Případná obnova zrušených sadů však trvá nejméně několik let, protože ovocné stromy začínají plodit až po několika letech.

Domácí úkol

  1. Zjistěte, které druhy a které odrůdy ovoce se pěstují v okolí vašeho bydliště, případně na vaší zahradě.
  2. Zjistěte v obchodech, kde běžně nakupujete, poměr dováženého a českého ovoce. Jaké české ovoce tam lze koupit? Navrhněte plakát, který by podporoval a vysvětloval výhody ovoce pocházejícího z ČR.