Ekosystém

Část krajiny, která zahrnuje určité území a organismy, které ho obývají. Vše je propojeno vzájemnými vazbami a tvoří jeden funkční celek. Jednotlivé druhy rostlin a živočichů jsou v ekosystému vzájemně provázány potravními řetězci (sítěmi), ovlivňují své prostředí a zároveň jsou tímto prostředím ovlivňovány. Ekosystémy mohou být přirozené (např. horská louka), polopřirozené (např. hospodářský les) nebo umělé (či spíše nepřírodní, např. lidské sídlo).

Diskutovat o pojmu Ekosystém.