O projektu

 

Registrace škol do projektu Ekopolis uzavřena!

Registrace nových škol do projektu Ekopolis byla uzavřena.

Základní informace o projektu Ekopolis

Oficiální název: Vývoj metodické pomůcky pro výukovou aktivitu zaměřenou na environmentální vzdělávání

Identifikační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/08.0024

Cílem projektu je vytvořit atraktivní stolní didaktickou hru, která bude široce využitelná při výuce průřezového tématu environmentální výchova. Každý žák se ocitne v roli starosty, který postupně rozvíjí svoje městečko, a musí při tom vhodně skloubit ekonomické, sociální i ekologické projekty. Součástí projektu budou jak podrobné metodiky a pracovní listy, které ulehčí učitelům práci, tak i atraktivní internetové rozhraní pro plnění úkolů navázaných na reálné prostředí, ve kterém žáci žijí.

 

Pro koho je projekt určen?

Je určen především žákům a pedagogům 4. - 9. tříd základních škol (vč. malotřídních) a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. S pomůckou bude možné pracovat i v prvních ročnících škol středních.

 

Proč mít ve škole Ekopolis?

Environmentální výchovu není vždy jednoduché implementovat do výuky přístupnou a dynamickou formou. Projekt Ekopolis představuje atraktivní a účinnou pomůcku, která nejenže rozšíří znalosti žáků v této oblasti, ale směřuje také k úpravě jejich postojů a hodnot. Žáci budou ve hře postaveni do modelové situace, kdy se budou muset samostatně rozhodovat a jejich úspěch bude záviset na schopnosti zohlednit v průběhu hry různé jevy a souvislosti z oblasti vztahů člověka k okolnímu prostředí. Navazující pracovní listy a projekty pak umožní zasadit situace ze hry do konkrétního prostředí, ve kterém žáci žijí.

 

Co školy v rámci projektu konkrétně získají?

  • Dostatečný počet kompletních herních souborů pro využití ve třídě.
  • Podrobně zpracované pedagogické materiály pro environmentální vzdělávání a výchovu (náměty a podklady pro využití hry v hodinách, náměty na projekty vztahující se ke hře, webové aplikace podporující další využití hry).
  • Finanční podporu pro školního koordinátora projektu, který zajistí činnosti související s využitím her na škole.
  • Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Pro tříleté období školních let 2009/10 - 2011/12 je přijat a realizován na celém území ČR (s výjimkou Prahy, kde podpora v rámci tohoto programu není možná). Díky financím ze strukturálních fondů EU je k dispozici všem zapojeným školám zcela ZDARMA.

Související články:

Proč se na školách nehraje víc her? (Učitelský zpravodaj)

Učení a hraní pro 21.století (Rodina a škola) KOZÁK, Kryštof. Učení a hraní pro 21. století?. In: Rodina a škola. Praha : SPN - pedagogické nakladatelství. ISSN 0035-7766. Roč. 57, č. 2 (2010), s. 24-25.

Recenze: Ekopolis - vstříc zelené budoucnosti (www.deskovehry.com)

Postav město, pochopíš víc (Lidové noviny)

Televizní akademie - Planeta Země (Česká televize)
Přestože se v České republice počet obyvatel nezvyšuje, staví se stále nové stavby. Místo aby se města zahušťovala, nadále se osazuje nová a nová krajina, které nám brzy příliš nezbude. Jaké jsou vyhlídky urbanismu do budoucnosti a jak lidi naučit jinak o zástavbě přemýšlet? Architekt Pavel Hnilička představí současné problémy urbanismu. Kryštof Kozák nás seznámí s hrou Ekopolis, která se snaží hráče naučit přemýšlet o městech v souvislostech. Novinky ve vědě představí Eva Vlčková.

 

Píšou a mluví o nás:

Metodický portál RVP

Národní informační centrum mládeže (NICM)

Základní škola M. Choceňského, Choceň

Základní a mateřská škola Sázava

Základní škola Mšeno

Základní a mateřská škola Osov

Základní škola Pod Svatou horou, Příbram

Základní škola Dr. Edvardad Beneše, Čakovice


Na projektu spolupracovali:

Vývoj hry:

Jiří Daněk, Jan Daněk, Jan Dřevíkovský, Jiří Dvořák, Ondřej Kareš, Andrea Kosařová, Jan Kozák, Kryštof Kozák, Martina Kubešová, Jan Pelán

Grafika:

Jan Dřevíkovský

Internetové stránky:

Filip Dvořák

Autoři metodické příručky:

Tomáš Matějček, Štěpán Peterka

Zvláštní poděkování:

Michala Zemková, Michal Franšic, Zdeněk Oheim, V. Sládečková, Kateřina Jančaříková, Jakub Těšínský, Jiří Kulich, Jan Činčera, Jiří Mikolášek, Anna Valouchová, Kristýna Karešová, Lenka Galertová, Milena Novotná, Jakub Rajšl, Jana Havlíčková, Erik Sičák, Roman Lang, Jana Karlová, sdružení TEREZA.

Zpět na Úvodní stránku.

Zpět na stránku Pro učitele.