Externí náklady (externality)

Finanční náklady, které hradí někdo jiný než ten, kdo je způsobuje. Typickým příkladem je odstraňování následků poškození životního prostředí. Mimořádnou mírou externích nákladů se vyznačuje doprava, především automobilová (viz Vliv dopravy na životní prostředí). Označení „externí“ znamená „vnější“, neboť v účetnictví těch, kdo je způsobují, se tyto náklady neobjeví.

Diskutovat o pojmu Externí náklady (externality).