Globální změny klimatu (nesprávně globální oteplování)

Změny podnebí, které se týkají celé planety. Dlouhodobé kolísání podnebí je přirozeným jevem, praktickým důsledkem v minulosti bylo například střídání dob ledových a meziledových. V posledních desetiletích však dochází k výkyvům klimatu, které jsou mimořádné. Za posledních 140 let totiž došlo k nárůstu celosvětové teploty o 0,8 °C, přičemž tento nárůst se zřetelně zrychluje. Liší se však v různých částech světa – největší růst teploty je pozorován v Arktidě, v některých částech Evropy dochází naopak k mírnému ochlazování. Proto není vhodné používat termín globální oteplování, ale spíše globální klimatická změna. Případný další růst teplot může mít katastrofické důsledky – např. vzestup hladiny světového oceánu, nárůst četnosti extrémních jevů, jako jsou povodně nebo dlouhodobá sucha, narušení stability ekosystémů, vyhynutí některých biologických druhů a naopak přemnožení jiných, masové migrace obyvatel z některých oblastí apod.

Diskutovat o pojmu Globální změny klimatu (nesprávně globální oteplování).