Invazní druhy

Geograficky nepůvodní druhy, které se v nově osídleném území začnou nekontrolovaně šířit, často na úkor druhů původních. Všeobecně známým příkladem z historie jsou králíci v Austrálii, v současné době najdeme invazní druhy na všech kontinentech včetně Antarktidy. Největší problém představují na menších a izolovaných ostrovech, kde byly často hlavní příčinou vyhynutí původních, jinde se nevyskytujících (tzv. endemitních) druhů. Také na území České republiky způsobují problémy některé invazní druhy rostlin (bolševník velkolepý, trnovník akát) a živočichů (plzák španělský, norek americký). Klasickým příkladem biologické invaze bylo šíření mandelinky bramborové v poválečné Evropě, které však bylo tehdejšími vládními představiteli interpretováno jako zákeřný útok západních mocností.

Diskutovat o pojmu Invazní druhy.