pH reakce

Míra kyselosti prostředí, která je dána koncentrací vodíkových iontů H

Diskutovat o pojmu pH reakce.