Chemička

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Továrna, která vyrábí nebo zpracovává nejrůznější chemické látky. Továrny chemického průmyslu vyrábějí například průmyslová hnojiva či postřiky proti hmyzu, plísním a houbám, které se používají v zemědělství (agrochemický průmysl), plasty, výbušniny, kosmetické přípravky či látky, které se dále zpracovávají a využívají (amoniak, dusík, hydroxid sodný, kyselina sírová, kyselina dusičná, etylen aj.). Základní zpracování ropy zajišťují tzv. rafinerie. Bez látek, které vyrábí chemický průmysl, se neobejde výroba řady věcí denní potřeby (zubní pasta, mýdlo), ale také výroba lepidel, barev, ředidel, nebo dokonce některých potravin (např. umělých tuků).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Znečištění ovzduší, případně vody a půdy. Velké riziko představují v tomto ohledu havárie, při nichž mohou látky vyráběné nebo používané při výrobě v chemickém průmyslu zamořit rozsáhlá území (např. ropné produkty ve vodě znemožní přístup kyslíku, což vede k úhynu řady živočichů, kyseliny hubí většinu živých organismů apod.). Za dosud největší průmyslovou havárii v dějinách je považován výbuch v indickém Bhópálu, ke kterému došlo v roce 1984 a při němž uniklo zhruba 40 tun jedovatých látek včetně kyanovodíku. Tragédie si vyžádala nejméně 20 000 obětí na životech, celkový počet různým způsobem zasažených lidí je však odhadován na více než půl milionu.

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Důsledně kontrolovat výrobní zařízení tak, aby nedocházelo k únikům chemických látek, nebo dokonce k haváriím.

06_zarovka.aiZajímavosti

Chemický průmysl patří mezi nejvýznamnější průmyslová odvětví v České republice a má dlouhou tradici. První chemická továrna ve Velké Lukavici zahájila již v roce 1778 výrobu kyseliny sírové, k bouřlivému rozvoji tohoto odvětví pak došlo ve druhé polovině 19. století. Mezi významné chemické závody u nás patří v současné době například Lovochemie Lovosice.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Rozhlédněte se po třídě a sepište předměty, které byly zřejmě vyrobeny v chemičce. Které z nich byly vyrobeny z ropy?
  2. Najděte chemičku nejblíže svému bydlišti a zjistěte, co se zde vyrábí.
  3. Vyhledejte zprávy o dalších chemických haváriích ve světě i v ČR. Zjistěte, co tyto havárie způsobily a proč k nim došlo.

Diskutovat o pojmu Chemička.