Jaderná elektrárna

test

02_otaznik.aiCo to je?

Jaderné (atomové) elektrárny využívají k výrobě elektrické energie štěpných reakcí v jaderném reaktoru. Podstatou štěpné reakce je uvolnění vazeb mezi menšími částicemi v samotném jádru atomu. Přitom dochází k uvolnění energie, která je dále přeměněna na energii elektrickou - např. tak, že ohřeje vodu, která se přemění v páru a pohání parní turbínu.

04_planeta.aiVýznam

Jaderné elektrárny patří v současnosti mezi nejvýznamnější zdroje elektrické energie (v ČR zhruba třetina). Ke svému provozu spotřebují poměrně malý objem paliva (1 kg uranu poskytne zhruba stejné množství energie jako 20 tun uhlí). Uvažujeme-li pouze náklady na jejich provoz, je výroba elektřiny touto cestou levnější než z ostatních zdrojů. Pokud však započteme náklady na jejich výstavbu a následnou likvidaci po ukončení provozu (viz "Externí náklady"), vychází tento způsob výroby elektřiny naopak jako jeden z nejdražších.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Výhoda spočívá v tom, že na rozdíl od tepelných elektráren neznečišťují ovzduší skleníkovými plyny, prachem či látkami, které dráždí sliznici. Mezi hlavní nevýhody patří devastace životního prostředí při těžbě uranu, značná spotřeba vody při chlazení jaderných reaktorů a nutnost ukládání vyhořelého paliva, které zůstává po dlouhou dobu silně radioaktivní. To není dosud uspokojivě vyřešeno a vyhořelé palivo se zatím dočasně ukládá v meziskladech.

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Kvalitním zabezpečením lze minimalizovat riziko havárií, technickými opatřeními lze zlepšit poměr mezi množstvím vyrobené elektřiny a negativními dopady na životní prostředí apod. Nejúčinnější je však hledat cesty, jak elektřinu ušetřit, případně hledat zdroje, jejichž negativní dopady na životní prostředí budou výrazně menší.

09_foot.aiCo mohu udělat já?

Neplýtvat elektřinou, hledat možnosti, jak ji ušetřit, a to nejen v domácnosti, ale také např. tím, že nebudu plýtvat surovinami, jejichž výroba je energeticky náročná (především hliník a další kovy).

06_zarovka.aiZajímavosti

V únoru 2010 bylo na světě v provozu 436 jaderných reaktorů ve 29 státech s celkovou instalovanou kapacitou 372 693 MW, což tvoří přibližně 14 % světové výroby elektřiny.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Rozdělte se ve třídě na příznivce a odpůrce jaderné energetiky, shromážděte co nejvíce argumentů obou stran a poté o tomto problému diskutujte.

Diskutovat o pojmu Jaderná elektrárna.