Logistický velkosklad

test

02_otaznik.aiCo to je?

Logistické velkosklady jsou velké sklady zboží, které je z nich rozváženo buď do dalších skladů, nebo přímo do prodejen. Více na www.ekopolis.cz.

04_planeta.aiVýznam

Nákup zboží a jeho další prodej ve velkém množství vytváří příležitost pro značné finanční zisky. Bývá výhodný jak pro nakupujícího (obvykle dostává při nákupu množstevní slevu), tak pro prodávajícího, který prodá větší množství zboží najednou.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Provoz logistických center bývá spojen s nárůstem dopravy jak v jejich bezprostředním okolí, tak celkově. Výstavba logistických velkoskladů je také spojena se značným záborem půdy, často velmi kvalitní a využitelné pro zemědělství.

09_foot.aiCo mohu udělat já?

Při nákupu dávat přednost výrobkům z blízkého okolí, podporovat tuzemské výrobce a obchodníky, zejména menší.

06_zarovka.aiZajímavosti

V České republice je zhruba 3 mil. m2 skladových ploch a z toho polovina se nachází v okolí Prahy. Průměrná velikost logistického velkoskladu je 5 000 m2. V dnešní době se na střechy logistických velkoskladů montují solární panely, které vyrábějí elektrickou energii ze slunce.

10_homework.aiDomácí úkol

Najděte si na internetu ortofotomapy krajských měst a zjistěte, kde se obvykle nacházejí logistické velkosklady. Zjistěte, na jakých vznikají půdách a jak jsou napojeny na dopravní infrastrukturu (silnice, železnice). Získané informace zhodnoťte.

Diskutovat o pojmu Logistický velkosklad.