Povrchový lom

test

02_otaznik.aiCo to je?

Prostor, kde se provádí povrchová těžba nerostných surovin. Povrchová těžba bývá mnohem efektivnější a ekonomicky výhodnější v porovnání s těžbou hlubinnou. Například v případě těžby uhlí lze při povrchové těžbě využít až 90 % zásob uhlí.

04_planeta.aiVýznam

Nerostné suroviny využíváme při výrobě energie (uhlí), kovů (tzv. rudné suroviny) a stavebních materiálů (písek, štěrk, vápenec, stavební kámen).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Při těžbě dochází k rozsáhlé devastaci životního prostředí, která se dotýká prakticky celé krajiny i jejího okolí. Jsou při ní ničeny celé ekosystémy a zcela se změní ráz krajiny. Těžba bývá navíc spojena s velkou intenzitou nákladní dopravy a nadměrnou prašností. Lomy mohou být významným zdrojem pracovních příležitostí, jejich atraktivita je však diskutabilní.

06_zarovka.aiZajímavosti

Zatímco ještě v roce 1990 zaměstnávala těžba uhlí v České republice více než 115 000 lidí, v roce 2005 to bylo již pouze 35 000 lidí.

09_foot.aiCo mohu udělat já

Neplýtvat energií (elektrickou i tepelnou - viz Jaderná elektrárna) a dalšími surovinami.

10_homework.aiDomácí úkol + navazující aktivita ve škole

Vyhledejte fotografie území zdevastovaných těžbou nerostných surovin (např. uhlí) a území, která byla po těžbě rekultivována. Najděte příběhy obcí či historicky významných budov, které byly z důvodu těžby zničeny nebo nějak výrazně ovlivněny. Uspořádejte ve své třídě z fotografií a příběhů společnou výstavku nebo připravte prezentace, které si vzájemně představíte.

Diskutovat o pojmu Povrchový lom.