Výroba elektroniky

test

02_otaznik.aiCo to je?

Továrna na výrobu elektronických zařízení, např. televizorů, mobilních telefonů, počítačů a jejich příslušenství apod.

04_planeta.aiVýznam

Elektronické přístroje jsou stále více využívány a vzhledem k rychlému technologickému vývoji se lidé zbavují starých a pořizují si modernější. Proto přináší toto odvětví velké zisky.

01_rostlina.aiVliv na okolí

V porovnání s některými jinými odvětvími nemusí tato výroba příliš obtěžovat své okolí (v podstatě se jedná pouze o montování finálních výrobků), negativní vlivy na životní prostředí, které s touto výrobou souvisejí, se však projevují jinde – zejména v souvislosti se získáváním a zpracováním surovin, dopravou a výrobou energie pro tuto výrobu. Obrovský problém představuje likvidace elektronických výrobků, které dosloužily (tzv. elektronický odpad – viz dále).

06_zarovka.aiZajímavosti

Jen v roce 2009 se na celém světě prodalo 1,2 miliardy nových mobilních telefonů. Ve vyspělých zemích si lidé kupují nový mobilní telefon v průměru zhruba každé dva roky a podobně obměňují také počítače a další elektronické výrobky. Proto neúměrně rychle narůstá objem elektronického odpadu, který dnes představuje více než 50 milionů tun ročně (kdybychom ho naskládali na vagony nákladního vlaku, tento vlak by byl tak dlouhý, že by obtočil celý svět). Elektronický odpad přitom obsahuje řadu cenných surovin (především kovů), které jsou při uložení na běžnou skládku velmi nebezpečné. Proto je mimořádně důležité elektronický odpad recyklovat.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Vyhledejte si tabulku Greenpeace, která hodnotí výrobce elektroniky dle jejich vlivu na životní prostředí. Zjistěte, podle jakých kritérií jsou výrobci hodnoceni a jaké je aktuální pořadí výrobců ve výsledné tabulce.
  2. Zjistěte, co všechno můžete udělat se starým nefunkčním telefonem. Seřaďte tyto možnosti podle vlivu na životní prostředí.

Diskutovat o pojmu Výroba elektroniky.