Škola

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

Blízkost školy je důležitá zejména pro rodiny s dětmi, které školu navštěvují. Pro ostatní skupiny obyvatel může mít význam v případě, že zároveň plní funkci komunitního centra, nabízí např. knihovnu či možnosti využití volného času. Některé lidi může škola rušit (např. starší lidi nebo duševně pracující, kteří potřebují klid). Vedle samotného umístění školy je také důležité, jak se k ní děti mohou dostat z místa svého bydliště. Ideální je samozřejmě bezpečná a zároveň příjemná cesta, bez nutnosti přecházení rušných ulic apod.

06_zarovka.aiZajímavosti

Zatímco na začátku 20. století měla každá vesnice svoji základní školu, byť jen nejmenší malotřídku, na jeho konci najdeme základní školy koncentrované v populačně větších sídlech a na vesnicích poskrovnu. Ve 30. letech 20. století se tak na území dnešní České republiky nacházelo 12 000 základních škol, ještě na začátku 60. let kolem 8 000, ale po období masového uzavírání škol v 70. letech to bylo již pouze 4 000, přičemž tento počet se do současnosti výrazně neměnil.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

  1. Vysvětlete pojem malotřídka.
  2. Zhodnoťte vhodnost umístění své školy vzhledem ke svému bydlišti. Co se vám v okolí školy líbí? Co se vám v okolí školy naopak nelíbí? Navrhněte, co byste si v okolí školy přáli jinak, než je dosud, a svůj návrh zdůvodněte.

Diskutovat o pojmu Škola.