Radnice

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Radnice (městský úřad) je budova, v níž sídlí obecní zastupitelé a úředníci, kteří řídí a spravují město. Městské úřady tzv. statutárních měst (většinou velká města, která mají zvláštní postavení – v ČR je 23 takových měst) se nazývají magistráty. Obecní (městské) zastupitele si lidé volí v tzv. komunálních volbách a ti pak ze svého středu vybírají starostu, který stojí v čele obce (v případě statutárních měst stojí v čele primátor). Ve hře Ekopolis nepředstavuje karta Radnice pouze samotnou budovu radnice, ale spíše celé historické jádro města (radnice je jeho součástí). Kolem historického jádra se pak města postupně rozrůstala.

06_zarovka.aiZajímavosti

Poněkud zvláštní postavení mají obce, které mají status městyse. Z hlediska velikosti a významu se nacházejí mezi městem a vesnicí. Tyto obce měly v minulosti například právo pořádat týdenní a dobytčí trhy, na rozdíl od města zde však bylo mnohem silněji zastoupeno zemědělství a nebylo zde tolik specializovaných řemeslníků jako ve městech.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Zjistěte, ve které části vaší obce se nacházejí domy s nejnižšími popisnými čísly, a ověřte, zda jsou to zároveň nejstarší domy ve vaší obci. Dále zkuste načrtnout jednoduché schéma, ze kterého bude patrné, jak se vaše obec postupně rozrůstala. Jako podklad vám opět mohou posloužit popisná čísla, ale také například knihy o historii vaší obce.

Diskutovat o pojmu Radnice.