Sportovní areál

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Prostor určený k provozování sportů. Obvykle je zde běžecká dráha, několik hřišť (fotbalové, volejbalové, basketbalové), tenisové kurty apod. Některé části mohou být i kryté (sportovní haly). Součástí může být i bazén a další příslušenství.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Blízkost sportovního areálu uvítají především aktivní sportovci, tedy většinou lidé mladšího věku. Mohou ho však využívat i lidé jiných věkových kategorií. Některým lidem však může blízkost sportovního areálu i vadit pro svou hlučnost. Z hlediska celkového vlivu na životní prostředí představují problém například sportovní střelnice (dochází zde ke kontaminaci půdy olovem) nebo velké lyžařské areály (zabírají velké plochy na svazích, které musejí být pro tento účel odlesněny, vyžadují umělé zasněžování). Mnohá sportoviště také vyžadují vysoký vklad energie (a zároveň peněz) na vyhřívání, osvětlení apod.

06_zarovka.aiZajímavosti

Jeden z prvních sportovních areálů se nachází v Olympii v Řecku. Sport tehdy úzce souvisel s náboženskými obřady, proto tam bylo také hodně chrámů.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

  1. Porovnejte jednotlivé sporty podle toho, jaký vliv má jejich provozování na životní prostředí. Najděte příklady sportů, jejichž provozování je k životnímu prostředí co nejšetrnější.
  2. Zkuste odhadnout, o kolik více energie se spotřebuje na celodenní provoz krytého hřiště (tělocvičny) v zimě v porovnání s letním obdobím. Zamyslete se nad tím, zda má smysl provozovat letní sporty v zimě.

Diskutovat o pojmu Sportovní areál.