Ulice s obchody

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

Obchody se zbožím každodenní potřeby jsou samozřejmě pro obyvatele nezbytné a jejich dostupnost je pro většinu obyvatel jedním ze zásadních kritérií pro výběr místa k bydlení. Čím více lidí (potenciálních zákazníků) v blízkosti obchodů bydlí, tím pestřejší může být jejich nabídka. Zatímco obchod s potravinami se vyplatí provozovat i na vesnici, specializované obchody najdeme pouze v největších městech. V současné době však začíná být problém s nadměrnou nabídkou velkých nákupních center, která jsou obvykle velmi náročná na zábor plochy. Často jsou lokalizována v takových částech města, které nejsou dostatečně obsluhovány veřejnou dopravou, a přispívají tak k nárůstu individuální automobilové dopravy. Jejich celkový provoz bývá energeticky dosti náročný a případné budování dalších je jednou z aktuálních otázek, neboť mnohé nasvědčuje tomu, že trh je v této oblasti spíše přesycen. Vzhledem k výraznému převisu nabídky nad poptávkou jsou spotřebitelé lákáni prostřednictvím reklam, které nemusejí být vždy zcela pravdivé a objektivní. Velká nákupní centra bývají někdy přezdívána „chrámy konzumu“, neboť značně přispívají ke zvýšené (a často zbytečné) spotřebě zboží. Pro některé lidi se totiž samotný proces nakupování stává určitým způsobem zábavy a vyjádřením životního stylu.

06_zarovka.aiZajímavosti

Zatímco ještě před 15–20 lety byly menší obchody v ulicích hlavními místy pro nakupování, s rozvojem velkých nákupních center a supermarketů se jejich význam dosti významně snížil.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

  1. Najděte příklad reklamy, která není zcela pravdivá nebo je zavádějící. Jak se může spotřebitel bránit klamavé reklamě?
  2. Podle jakých kritérií vybíráte zboží? Zohledňujete při výběru také vliv jeho výroby či používání na životní prostředí?
  3. Které obchody ve vašem městě patří českým majitelům? Které patří zahraničním firmám a cizincům?

Diskutovat o pojmu Ulice s obchody.