Dendrologická zahrada

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Dendrologická zahrada je v podstatě botanická zahrada, která je zaměřena na stromy. Význam je zejména vzdělávací. Návštěvníci si mohou na poměrně malé ploše prohlédnout, jak vypadají jednotlivé dřeviny, a případně se o nich dozvědět zajímavé informace. Podobně jako ostatní zelené plochy slouží také k odpočinku (rekreaci) a mají podobně jako parky význam z hlediska environmentálního a krajinotvorného (představují útočiště pro živočichy, zlepšují vláhové a teplotní podmínky ve svém okolí, zlepšují estetickou úroveň apod.).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Tak jako ostatní zelené plochy v krajině patří dendrologické zahrady mezi stabilní prvky, které často představují také útočiště pro řadu živočichů. Jejich dopady na životní prostředí však mohou být i negativní, a to v případě, že jsou zde ve větší míře vysazovány geograficky nepůvodní, nebo dokonce invazní druhy dřevin (viz "Invazní druhy"). Ideální jsou tedy dendrologické zahrady tvořené domácími druhy, které se v podstatě podobají přirozenému lesu.

06_zarovka.aiZajímavosti

Jedna z nejznámějších dendrologických zahrad je v Průhonicích u Prahy. Byla založena v roce 1974, veřejnosti byla zpřístupněna v roce 1990.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Navštivte nejbližší dendrologickou zahradu a zhodnoťte, kterými druhy je tvořena. Byly tu druhy, které neznáte? Zaujal vás nějaký konkrétní strom? Čím se od sebe různé druhy liší?

Diskutovat o pojmu Dendrologická zahrada.