Ekofarma

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Ekologické farmy používají při pěstování zemědělských plodin takové postupy, které jsou v porovnání s běžnou zemědělskou výrobou výrazně šetrnější k životnímu prostředí, a to například tak, že při hnojení či v boji proti škůdcům nepoužívají nebezpečné chemikálie. Úroda je sice menší, ale zato kvalitnější. Ekofarmy bývají často spojeny s možností specifického způsobu rekreace (tzv. agroturistika), který umožňuje především městským obyvatelům seznámení se s tradičním venkovským způsobem života.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Na první pohled se plochy využívané k ekologickému zemědělství nemusejí nijak lišit od ploch využívaných k běžné zemědělské produkci. Vzhledem k jejich větší ohleduplnosti k životnímu prostředí je však pro místní obyvatele přijatelnější mít ve své blízkosti farmáře, kteří hospodaří v souladu se zásadami ekologického zemědělství, než zemědělce, kteří hospodaří běžným způsobem. Jejich produkty a možnost nákupu „přímo od zdroje“ jsou dnes navíc velmi vyhledávané.

06_zarovka.aiZajímavosti

Ekologické zemědělství je (nejen u nás) na vzestupu. Narůstá jak počet ekofarem (v současnosti jich je v ČR kolem 1500), tak plocha zemědělské půdy, kterou ekologicky hospodařící zemědělci obhospodařují (v současnosti kolem 8 % zemědělského půdního fondu).

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Diskutujte o tom, co potřebuje slepice, ovce či kráva k tomu, aby se cítila dobře. Jak k tomu ekofarmy napomáhají? Porovnejte obrázky z velkochovů a ekofarem. V čem vidíte hlavní odlišnosti?

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Zjistěte, jakými značkami jsou v obchodech označovány výrobky, které pocházejí z ekologického zemědělství. Zjistěte, zda jsou tyto výrobky dostupné v obchodě, kde nejčastěji nakupujete, případně ve kterém jiném blízkém obchodě byste mohli tyto výrobky koupit.
  2. Zjistěte, zda je ve vašem okolí ekofarma a zda si můžete přímo tam koupit její produkty. Pokud ano, zjistěte které.

Diskutovat o pojmu Ekofarma.