Městský park

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Plocha zeleně, která je určena především pro každodenní rekreaci obyvatel města, tedy pro krátké procházky, dětské hry, klidné posezení na lavičce, případně možnost venčení psů. Ve městě také významně přispívá ke zlepšení estetické kvality prostředí.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Parky a zelené plochy jsou ve městech velmi žádoucí a jejich blízkost je pro mnohé obyvatele důležitá při rozhodování o výběru místa k bydlení. Přestože z přírodního hlediska obvykle nebývají příliš zajímavé, umožňují městským obyvatelům alespoň částečný kontakt s přírodou. Jejich vybudování je tedy většinou přijímáno velmi pozitivně. Zároveň plní nezanedbatelnou funkci jako ostrůvky živé přírody uprostřed městské zástavby – poskytují útočiště pro řadu živočichů (ptáci, hmyz aj.), stromy významně přispívají k regulaci mikroklimatických podmínek apod.

06_zarovka.aiZajímavosti

Některé městské parky mají velmi dlouhou tradici. Například pražská Stromovka začala být již v roce 1268 využívána Přemyslem Otakarem II. jako královská obora. Veřejnosti se park otevřel v roce 1804.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Zhodnoťte vybavenost vaší obce zelenými plochami. Je dostatečná?
  2. Jak by měl podle vás vypadat ideální městský park? Co by v něm nemělo chybět? Zkuste ho nakreslit, včetně jeho okolí.

Diskutovat o pojmu Městský park.