Rybník

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Uměle vytvořená vodní plocha, která je určena k chovu ryb. Ke koupání bývají rybníky méně vhodné, protože mívají bahnité dno a některé z nich jsou přihnojovány.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Rybníky v krajině mají značný význam jako stanoviště vodních ptáků a dalších živočichů vázaných na stojaté vody, mnohé z nich jsou dnes dokonce z tohoto důvodu chráněné. Jsou příjemným cílem k procházkám, v některých z nich se v létě dá i koupat. Přehnojené rybníky nebo rybníky v zemědělské krajině, ve kterých dochází ke splachování hnojiv z okolních polí, však mohou zapáchat a na atraktivitě jim ubírá také rozvoj sinic a řas, což se projevuje zeleným zbarvením vody.

06_zarovka.aiZajímavosti

Největším rybníkem na našem území je v současnosti Rožmberk na Třeboňsku o rozloze 489 ha, který zadržuje 5,86 mil. m3 vody. V minulosti se však u nás nacházely i rybníky výrazně větší – např. Blatský u Poděbrad nebo Čeperka u Pardubic, které dosahovaly rozlohy téměř 1000 ha (oba však již byly vysušeny).

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Najděte příklady rybníků, které jsou chráněným územím. Zjistěte hlavní důvody ochrany.
  2. Zjistěte více o historii rybníkářství na našem území. Kde byly rybníky zakládány? Kdy došlo k největšímu rozmachu a proč? Jaké byly hlavní důvody následného rušení rybníků?

Diskutovat o pojmu Rybník.