Sad

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Sady jsou plochy určené k pěstování ovocných stromů. Ovoce se pak buď konzumuje přímo, nebo se zpracovává do marmelád, kompotů, moštů, šťáv, suší se apod. U nás se nejčastěji pěstují jablka, švestky, třešně, v teplejších oblastech také broskve a meruňky. V rámci jednotlivých druhů ovoce rozlišujeme také jejich odrůdy. Některé odrůdy vznikly důkladným šlechtěním a vyznačují se vynikající chutí, vzhledem či jinými vlastnostmi (např. dlouhou trvanlivostí).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Sady působí v krajině příjemným estetickým dojmem, zvláště na jaře, když ovocné stromy kvetou. Pokud jsou volně přístupné, jsou i příjemným prostředím k procházkám a odpočinku. Mají také značný význam pro hmyz, zejména pro opylovače - např. včely. Podobně jako ostatní zelené plochy mají značný význam krajinotvorný a environmentální (viz "Dendrologická zahrada" a viz "Městský park"). Poskytují poměrně hodně pracovních příležitostí, avšak pouze sezonně (především v době sklizně).

06_zarovka.aiZajímavosti

V současné době u nás ovocné sady spíše ubývají, protože se především díky uměle udržované nízké ceně ropy a silně podhodnocené ceně lidské práce v rozvojových zemích vyplatí ovoce dovážet z teplejších oblastí. To je však spojeno s určitým rizikem, protože pokud by došlo ke zdražení dopravy nebo pracovní síly v oblastech, kde se dnes ovoce pěstuje, cena dováženého ovoce by výrazně stoupla. Případná obnova zrušených sadů však trvá nejméně několik let, protože ovocné stromy začínají plodit až po několika letech.

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Zjistěte, které druhy a které odrůdy ovoce se pěstují v okolí vašeho bydliště, případně na vaší zahradě.
  2. Zjistěte v obchodech, kde běžně nakupujete, poměr dováženého a českého ovoce. Jaké české ovoce tam lze koupit? Navrhněte plakát, který by podporoval a vysvětloval výhody ovoce pocházejícího z ČR.

Diskutovat o pojmu Sad.