Nekalá konkurence

test

02_otaznik.aiCo to je?

Konkurence je jedním ze základních mechanismů, který ovlivňuje fungování trhu. Její podstatou je soupeření o výhodnější podmínky při získávání surovin, pro vlastní výrobu a odbyt zboží. Pokud je vedena čestně, vede k celkovému zlepšování podmínek pro konečného zákazníka (snižování ceny, zvyšování kvality zboží). Je ovšem známo mnoho příkladů tzv. nekalé konkurence, která může poškozovat nejen konkurující si firmy, ale také zákazníky. Některé praktiky jsou natolik rafinované, že je těžké je odhalit.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Některé firmy se snaží získat konkurenční výhody za každou cenu. Přitom často nedbají o to, jaké to má dopady na životní prostředí a na život lidí. S rostoucím povědomím zákazníků o těchto otázkách se však i vztah firmy k životnímu prostředí stává jedním z kritérií při výběru zboží či služeb a může tak být konkurenční výhodou.

06_zarovka.aiZajímavosti

Jedním z důsledků konkurenčního boje je úpadek pěstování a využívání konopí. To bývalo v minulosti velmi rozšířenou plodinou s mnohostranným využitím (výroba papíru, barev a laků, léků, tkanin apod.). Počátkem 30. let 20. století však rozpoutal americký Úřad pro narkotika rozsáhlou mediální kampaň proti konopí, která argumentovala jeho omamnými účinky (které však při využívání pro výše uvedené účely nemají význam). Na základě této kampaně byly prosazeny zákony, které umožnily naprostou likvidaci konopářství a otevřely tak cestu zpracování bavlny, papíru ze dřeva či syntetickým lékům a kosmetice. Teprve později se ukázalo, že celá kampaň byla masivně podporována vlastníky lesů a výrobci dřevěného papíru, rodícím se petrochemickým průmyslem a dalšími odvětvími, pro něž představovalo konopí nebezpečného konkurenta. Není bez zajímavosti, že většina výrobních postupů, které nahradily využívání konopí, představuje v porovnání s jejich „konopnými alternativami“ výrazně vyšší zátěž pro životní prostředí.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Najděte příklady firem, které propagují šetrný vztah k životnímu prostředí. Sepište, jakou konkrétní formou tento vztah propagují.

Diskutovat o pojmu Nekalá konkurence.