Povodeň

test

02_otaznik.aiCo to je?

Zvýšení hladiny vodního toku do takové úrovně, že voda zaplavuje území mimo koryto a může působit značné škody.

03_kytkasezari.aiJak vzniká?

Po intenzivních nebo vytrvalých deštích, v důsledku prudkého tání sněhu, protržením hrází apod. Ke zrychlenému odtoku vody z krajiny (a tím i zvýšenému riziku povodní) přispěly například nevhodné regulace vodních toků (jejich napřimování), zánik mokřadů, zvýšená eroze způsobená nešetrnými způsoby hospodaření v zemědělství apod.

04_planeta.aiVýznam

V přírodní (člověkem neobývané) krajině jsou povodně běžným jevem, který je nezbytnou podmínkou pro zachování jejích základních funkcí. Také pro některé kultury byly v minulosti povodně nepostradatelné (známým příkladem je Egypt). Problém však vzniká v případě, že je v záplavových územích umístěna obytná zástavba nebo další lidské výtvory, které mohou být v důsledku povodně poškozeny nebo zcela zničeny.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Povodně přinášejí do záplavových území velké množství živin, které zde umožňují rozvoj ojedinělých ekosystémů (viz "Ekosystém") a zvyšují také jejich úrodnost. Mohou však také způsobit znečištění škodlivými látkami a jeho rozšíření (choroboplodné zárodky, infekce, nebezpečné chemické látky z vyplavených továren apod.).

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Nestavět v záplavových oblastech obytné domy, továrny, významné dopravní tepny apod. Mnohdy je to však velký problém, neboť např. v hornatých oblastech mohou být právě záplavová území na dně údolí prakticky jediným vhodným prostorem pro rozvoj lidských aktivit. Regulovat vodní toky vhodným způsobem. Zachovávat kolem řek přirozené prostředí, které má vyšší retenční schopnost (tj. schopnost zadržovat vodu v krajině a zpomalovat odtok) a chránit lesy v pramenných oblastech řek.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, které části vaší obce jsou ohroženy povodněmi, a navrhněte, jak by bylo možné snížit riziko ohrožení životů a majetku lidí v záplavovém území.

Diskutovat o pojmu Povodeň.