Prasklé potrubí

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

Havárie potrubí patří k největším rizikům potrubní dopravy, zejména v případě havárie ropovodu. Únik ropy může způsobit rozsáhlé znečištění životního prostředí, především kontaminaci půd a vody.

06_zarovka.aiZajímavosti

K havárii ropovodu na našem území došlo v posledních letech například počátkem roku 2005 na ropovodu Družba u Čáslavi. Uniklo asi 130 m3 surové ropy, kontaminováno bylo území o celkové ploše kolem 8 000 m2 a odvezeno muselo být kolem 28 000 tun kontaminované zeminy.

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Zjistěte, kde se v okolí vaší školy nachází nejbližší potrubí (produktovod), které by mohlo v případě havárie způsobit znečištění životního prostředí.
  2. Zjistěte, co obnáší likvidace kontaminované zeminy.

Diskutovat o pojmu Prasklé potrubí.