Růst skládky

test

02_otaznik.aiCo to je?

Skládka je místo, kde dochází k ukládání odpadu. Rozlišujeme skládky řízené a divoké (černé). Řízené skládky jsou legální a musí zde být zabezpečena ochrana proti znečištění podzemních vod, ovzduší a půdy. Divoké skládky jsou naopak nelegální, lidé zde odkládají odpad samovolně a může zde dojít ke značným škodám na životním prostředí.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Každá skládka, ať už řízená, nebo divoká, představuje ohrožení životního prostředí. Zejména může dojít k úniku nebezpečných látek do podzemních vod, půdy nebo do ovzduší. Její rozšíření tedy znamená nárůst tohoto rizika.

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí? + Co mohu udělat já?

Podíl netříděného odpadu, který končí na skládkách, lze snížit důsledným tříděním odpadu a především omezováním jeho vzniku. To je možné nejen ve výrobě (efektivnějším využíváním materiálů), ale důležité je také chování jednotlivců. Vznik odpadů snížíme například tím, že omezíme používání výrobků na jedno použití (papírové kapesníčky, fixy, nerecyklovatelné tonery do tiskáren, baterie) či nákup módního zboží, budeme dávat přednost výrobkům, které jsou zabaleny v menším množství obalů nebo nejsou baleny vůbec, apod.

06_zarovka.aiZajímavosti

Průměrný Čech vyprodukuje téměř 300 kg komunálního odpadu ročně, připočteme-li odpad z průmyslu a zemědělství, připadají na každého z nás zhruba 4 tuny odpadu za rok.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Navštivte řízenou skládku a zjistěte, jak funguje, resp. jak je v ní zajištěno snížení vlivu na životní prostředí. Zjistěte, co se děje se skládkami, u kterých je naplněna jejich kapacita.
  2. Zamyslete se nad tím, jak můžete vy osobně přispět ke snížení objemu odpadu, který končí na skládkách. Navrhněte konkrétní opatření a pokuste se je realizovat.
  3. Uspořádejte soutěž o nejvíce nesmyslný a naopak nejúspornější obal výrobků, který běžně kupujete.

Diskutovat o pojmu Růst skládky.