Uspořádání hudebního festivalu

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Hudební festivaly jsou významnou kulturní událostí. Mohou být zaměřeny na různé hudební žánry (pop, punk, vážná hudba, folková a trampská hudba, rock aj.). Jejich uspořádání v určitém městě prudce zvýší počet jeho návštěvníků, kteří se zde potřebují ubytovat a najíst, obvykle si také rádi odvezou nějaký suvenýr. To vše přináší zisky místním obchodníkům, je však třeba, aby byli na tuto situaci řádně připraveni.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Nadměrné zatížení hlukem (jeden z hlavních důvodů zamítnutí nebo zkrácení některých festivalů) a dopravou, riziko znehodnocení půdy (pokud se nekoná např. na letišti či v jiném už upraveném areálu), celkové znečištěné okolí. Míra těchto vlivů záleží i na profesionalitě organizátorů.

06_zarovka.aiZajímavosti

Prvním zaznamenaným festivalem vůbec byly pravděpodobně Pythijské hry, které se odehrály v Delfách. Mezi nejznámější pravidelné hudební festivaly u nás patří Pražské jaro, Rock for People, SázavaFest či Trampská Porta.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, které hudební festivaly různých žánrů se u nás pravidelně konají a kolik je průměrně navštěvuje lidí. Vyhledejte, v jakých souvislostech se o těchto festivalech píše v novinách.

Diskutovat o pojmu Uspořádání hudebního festivalu.