Černá skládka

test

02_otaznik.aiCo to je?

Černá (divoká) skládka je prostor, kde dochází k nelegálnímu a nekontrolovanému ukládání odpadu, ať už běžnými občany, či firmami. Bývá často na kraji lesa, u méně frekventovaných cest, v bývalém lomu, u opuštěných staveb i jinde.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Vedle negativního estetického působení může docházet ke znečištění půdy a podzemních vod, případně ovzduší. Na černých skládkách není odpad izolován a jinak zabezpečen tak, jak je tomu na oficiálních řízených skládkách. Černé skládky jsou kvůli zbytkům potravy také lákadlem pro zvěř, která se zde může zranit o jiný, např. kovový nebo skleněný odpad, případně se může otrávit.

06_zarovka.aiZajímavosti

Černé skládky vznikají často v terénních sníženinách, jako jsou příkopy, vytěžené lomy nebo lesní tůňky apod. Lze se setkat dokonce s názorem, že tím dochází k vyrovnání terénu. Tento argument je samozřejmě s ohledem na negativní dopady skládek zcela nepřijatelný. Ukládání odpadu na černé skládky je protizákonné.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, kde jsou ve vašem okolí divoké skládky, a zamyslete se nad tím, jaké způsobují problémy. Navrhněte, co by se dalo proti zakládání černých skládek dělat.

Diskutovat o pojmu Černá skládka.