Demonstrace aktivistů

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Demonstrace jsou jednou z forem hromadného protestu proti postupu firem nebo institucí. Cílem demonstrantů je upozornit na problém a přimět zodpovědné osoby k jeho řešení. Někdy však může být tato forma protestu zneužita k prosazování zájmů určitých skupin lidí.

01_rostlina.aiVliv na okolí

V době demonstrace dochází k chaosu, omezení průjezdnosti ulic apod. Dopady rozhodnutí, které z demonstrace vyplývají, záleží na důvodu, kvůli kterému byla demonstrace uspořádána. Demonstrace také mohou mít negativní vliv na postoje vůči jiným snahám řešit problémy životního prostření, neboť metody některých aktivistů vyvolávají odpor a nesouhlas většiny občanů, takže tím může být blokována i snaha nebo vůle zapojit se do jiných politických akcí, jako jsou např. petice, preference „zeleně“ smýšlejících stran a kandidátů ve volbách nebo podpora vzdělávání a osvěty v této oblasti.

06_zarovka.aiZajímavosti

Rozsáhlé demonstrace velmi často stojí na počátku rozsáhlých změn ve společnosti. Tak tomu bylo např. v listopadu 1989, kdy právě demonstrace odstartovaly jednání o odstoupení tehdejší komunistické vlády.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Najděte příklady dalších forem protestu proti postupu firem nebo úřadů a vzájemně je porovnejte, především z hlediska jejich účinnosti.

Diskutovat o pojmu Demonstrace aktivistů.