Farmářské trhy

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam + Vliv na okolí

Farmářské trhy umožňují lidem nákup potravin od soukromých zemědělců. Tyto potraviny jsou obvykle kvalitnější a jejich produkce bývá ohleduplnější k životnímu prostředí. Většinou se jedná o místní produkci, takže výrobky nemusejí být zbytečně dopravovány na velké vzdálenosti. Soukromí zemědělci mohou díky těmto trhům alespoň částečně konkurovat velkým obchodním řetězcům. Pro běžného člověka znamenají farmářské trhy vítané rozšíření nabídky potravin.

06_zarovka.aiZajímavosti

V roce 2010 se farmářské trhy staly doslova „hitem“ a vedle největších měst se začaly rozvíjet i v menších obcích.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Sdílejte ve třídě vaše případné zkušenosti s výrobky nakoupenými na farmářských trzích. Pokud tuto zkušenost nemáte, diskutujte o tom, proč si myslíte, že jsou v současné době farmářské trhy tak oblíbené, pořádají se stále častěji a rozšiřují se do dalších měst.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, kdy a kde se ve vašem okolí konají nejbližší farmářské trhy. Navštivte je a zkuste popsat, v čem je takový farmářský trh zajímavý a pro obyvatele vaší obce nejpřínosnější.

Diskutovat o pojmu Farmářské trhy.