Obnova lesa

test

02_otaznik.aiCo to je?

Podle zákona jsou majitelé lesů na našem území povinni do dvou let po vytěžení dřeva les znovu vysázet. Obnova lesa však může probíhat také samovolně (například na opuštěných polích či lukách).

04_planeta.aiVýznam + Vliv na okolí

Les má v krajině mimořádný význam. Zadržuje vláhu, zmírňuje klimatické extrémy, je přirozeným prostředím pro mnoho druhů rostlin a živočichů, které by jinde než v lese žít nemohly, a značný význam má také pro člověka a jeho aktivity (zdroj dřeva, lesních plodů včetně hub, možnost rekreace, estetická a vzdělávací hodnota aj.). Pokud bychom se pokusili vyjádřit v penězích, co les člověku poskytuje (například kdybychom spočítali, kolik by stál provoz klimatizačních zařízení, která by fungovala tak jako les), došli bychom k částkám řádově v desítkách milionů korun za hektar lesa.

06_zarovka.aiZajímavosti

Zatímco bez vlivu člověka by lesy zaujímaly kolem 95 % území České republiky, aktuální lesnatost se pohybuje pouze kolem 33 %. Mezi nejlesnatější státy Evropy patří Finsko, Švédsko, Rakousko, Slovinsko a Slovensko.

10_homework.aiDomácí úkol + Co mohu udělat já?

  1. Zjistěte, ve kterých částech světa probíhá v současnosti nejintenzivnější odlesňování a s jakými lidskými aktivitami je spojeno. Najděte souvislost mezi spotřebou některých produktů v Evropě s odlesňováním v jiných částech světa a navrhněte, které produkty by z tohoto důvodu neměl nakupovat uvědomělý spotřebitel.
  2. Stará moudrost praví, že správný muž by měl zasadit strom. Je však nezbytně nutné vědět, který strom zasadit a kde. Vhodnou příležitost poskytují akce pro dobrovolníky, které pořádají některé neziskové organizace. Sázení stromků za odborného dohledu bývá spojeno se zábavným doprovodným programem. Vyhledejte informace o takových akcích a zúčastněte se některé z nich.

Diskutovat o pojmu Obnova lesa.