Pomluva starosty v novinách

test

02_otaznik.aiCo to je? + Vliv na okolí

Nepravdivé informace o starostovi či dalších obecních zastupitelích mohou vyvolat nestabilitu a snížit autoritu těchto představitelů. V extrémním případě mohou vést k novým volbám (viz též výklad: Volby, Zasedání městské rady). Pomluva může být provedena účelově, aby určité zájmové skupiny mohly lépe prosadit své záměry (například realizace nějakého projektu).

09_foot.aiCo mohu udělat já?

Naučit se tzv. kritickému čtení a snažit se hodnotit objektivně informace v médiích.

06_zarovka.aiZajímavosti

V křesťanské tradici byla pomluva vnímána jako jeden z největších hříchů. Zakazuje ji dokonce jedno z přikázání – Nepokradeš! Jeho pravý význam byl totiž „nepokradeš čest“, tedy v podstatě „nepomluvíš“, a nikoliv „neodcizíš“, jak je dnes často toto přikázání chybně vykládáno.

10_homework.aiDomácí úkol

Najděte v denním tisku nebo na internetu zprávu, která diskredituje konkrétního veřejného představitele. Konfrontujte ji se zprávami z jiných médií nebo s reakcí přímo dotčené osoby na webových stránkách a zhodnoťte, nakolik je hodnověrná a čím je ovlivněno její vyznění.

Diskutovat o pojmu Pomluva starosty v novinách.