Problémy se stavebním povolením

test

02_otaznik.aiCo to je? + Vliv na okolí

Konkrétnější příklad problémů s úřady (viz "Problémy s úřady"). Stavební povolení je vydáváno na větší stavby a musí vedle podrobného projektu obsahovat také souhlas vlastníků okolních pozemků a vyjádření mnoha úřadů. U menších staveb je stavební povolení nahrazeno stavebním ohlášením a celé řízení je jednodušší. I zde platí, že zamezení nějaké stavby může zabránit negativním důsledkům stavby na životní prostředí i život obyvatel.

06_zarovka.aiZajímavosti

I velké stavby mívají problémy se stavebním povolením. Kvůli vydání stavebního povolení měly komplikace například obchvat města Plzně nebo obří tunel Blanka v Praze.

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Zjistěte, jaká jsou kritéria pro stavby, u kterých je třeba pro schválení jejich výstavby požádat o stavební povolení, a v jakém případě lze podat místo žádosti o stavební povolení pouze stavební ohlášku. Informace naleznete v aktuální verzi tzv. stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění).
  2. Vyhledejte případy, kdy měl jednotlivec či firma problém se získáním stavebního povolení a z jakého důvodu tento problém nastal.

Diskutovat o pojmu Problémy se stavebním povolením.