Sběrný dvůr

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Prostor určený ke sběru odpadu. Na rozdíl od běžných kontejnerů umožňuje také sběr speciálních odpadů, např. nebezpečného odpadu, vysloužilých elektrospotřebičů, textilu apod. Ze sběrného dvora jsou odpady dále přepravovány na místo jejich dalšího zpracování.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Sběrné dvory napomáhají k efektivnějšímu zpracování a využití odpadů, včetně takových, které není možné vytřídit v běžných kontejnerech. Omezují tak negativní vlivy na životní prostředí.

06_zarovka.aiZajímavosti

Vyplácení finanční odměny za výkup druhotných surovin, především kovů, v sobě skrývá velké nebezpečí. Některé skupiny obyvatel totiž tyto suroviny sbírají i tam, kde se nejedná o odpad. Dochází tak ke krádežím měděných okapů, litinových deklů od kanálů apod. Nepříjemnou kuriozitou byla v tomto ohledu krádež měděných destiček se jmény válečných obětí na hřbitově v Terezíně.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, kde je nejbližší sběrný dvůr, které kategorie odpadů jsou zde při sběru rozlišovány, jaké jsou výkupní ceny surovin a zda je ukládání některých odpadů naopak zpoplatněno.

Diskutovat o pojmu Sběrný dvůr.