Kompostárna

test

02_otaznik.aiCo to je?

Zařízení, které umožňuje efektivní zpracování organického odpadu. Vedle zbytků potravin patří mezi organický odpad například posekaná tráva, shrabané listí, prořezané křoviny, podestýlka z chovů zvířat aj.

04_planeta.aiVýznam

Vzniklý kompost je využíván jako šetrné a účinné hnojivo na polích i na zahrádkách.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Samotná kompostárna může své okolí mírně obtěžovat svým zápachem, případně zvýšeným objemem dopravy, její pozitivní přínos pro celkovou ochranu životního prostředí je však značný, neboť nahrazuje umělá hnojiva, která nepříznivě ovlivňují kvalitu půdy a zároveň snižují množství směsného odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách.

06_zarovka.aiZajímavosti

Stále častěji se můžeme setkat s plastovými obaly, které jsou kompostovatelné. Jedná se o tzv. bioplasty, které jsou vyrobeny z obnovitelných zdrojů (kukuřičný nebo bramborový škrob) a díky tomu se rychle rozkládají.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole

Zamyslete se nad tím, jak ve vaší domácnosti nakládáte s biologickým odpadem. Bylo by možné zpracovat jej efektivněji? Zjistěte, jaké jsou možnosti při nakládání s bioodpadem ve vaší obci.

Diskutovat o pojmu Kompostárna.