Malá vodní elektrárna

test

02_otaznik.aiCo to je?

Zařízení, které využívá energii tekoucí vody k výrobě elektřiny. Staví se většinou na menších vodních tocích.

04_planeta.aiVýznam

Jeden z poměrně čistých a obnovitelných zdrojů elektřiny. Podmínky pro jejich budování nejsou všude vhodné, je třeba dostatečný spád vodního toku, který umožní pohánění turbíny. Představují spíše doplňkový, ale přitom levný a prakticky bezproblémový zdroj elektřiny. Energie vložená do jejich vybudování se za dobu životnosti může vrátit až 40krát.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Velké přehradní nádrže mohou změnit odtokové poměry, pohyb živin ve vodním toku i mikroklimatické poměry, navíc dochází k zaplavení rozsáhlých území. U malých přehrad jsou však tyto vlivy výrazně menší. Malé vodní elektrárny, které nevyužívají přehradní nádrže, svým provozem okolí příliš neovlivňují.

06_zarovka.aiZajímavosti

Před 2. světovou válkou bylo na našem území více než 10 000 malých vodních elektráren, dnes je jich pouze kolem 550, ale zažívají renesanci. Vodní elektrárny celkem (včetně velkých přehrad) u nás zajišťují kolem 3 % výroby elektřiny a jsou zatím nejvýznamnějším obnovitelným zdrojem. V některých zemích (Norsko, Albánie) se podílejí na výrobě elektřiny z více než 90 %.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

Zjistěte, kde se ve vašem okolí nachází nejbližší vodní elektrárna, jaký má průměrný výkon a kolik domácností je schopna zásobovat elektrickou energií.

Diskutovat o pojmu Malá vodní elektrárna.