Naučná stezka

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Turistická trasa doplněná o informace na naučných tabulích. Naučné stezky mají přispívat ke všeobecnému vzdělávání a k osvětové činnosti. Lidé si totiž obvykle více váží území, o kterém něco vědí (např. proč je území chráněné nebo čím je významné).

01_rostlina.aiVliv na okolí

Vybudování naučné stezky může přispět k vyšší návštěvnosti území. Domácí obyvatelé se mohou díky naučné stezce dozvědět více o okolí svého bydliště a díky tomu si více vážit okolního prostředí. S vyšší návštěvností však může být spojena i devastace prostředí při nevhodném chování návštěvníků.

06_zarovka.aiZajímavosti

Nejstarší oficiální naučná stezka u nás se nachází v okolí vrchu Medník při jižním okraji Prahy. Byla otevřena v roce 1965, má 14 zastávek a délku kolem 5 km. V roce 2009 byla tato stezka obnovena.

10_homework.aiDomácí úkol

  1. Projděte naučnou stezku, která je nejblíže k vašemu bydlišti. Diskutujte ve třídě o tom, jaké nové informace o okolí svého bydliště jste se díky naučné stezce dozvěděli.
  2. Máte v okolí školy přírodně zajímavé nebo významné místo, kde naučná stezka zřízena není? Navrhněte, co by bylo obsahem takové stezky.

Diskutovat o pojmu Naučná stezka.