Období sucha

test

02_otaznik.aiCo to je? + Jak vzniká?

Nedostatek vody v krajině vzniká v případě, že výpar a odtok vody dlouhodobě převažuje nad srážkami.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Nejvíce se sucho projeví v zemědělství, což může vést k nízké úrodě. V extrémních případech může dojít dokonce k narušení zásobování vodou pro běžné obyvatele. Sucho může být také příčinou rozsáhlých požárů.

05_recycl.aiJak lze snížit negativní dopady na životní prostředí?

Negativní dopady sucha lze omezit zadržováním vody v krajině (tzv. retenční schopnost). Přispívají k ní především lesy, které mají díky kořenovému systému velkou retenční schopnost. Zpomalení odtoku vodními toky lze docílit také ponecháním přirozeného průběhu jejich koryt. V přirozených podmínkách vodní toky vytvářejí zvláště v nižších polohách meandry (zaklikacení), které však člověk mnohde napřímil, čímž výrazně přispěl ke zrychlení odtoku.

06_zarovka.aiZajímavosti

Dlouhodobá extrémní sucha v Austrálii před několika lety přiměla tamní vládu k rozhodnutí o významném omezení spotřeby vody v domácnostech. Například své zahrádky mohli Australané v postižených oblastech kropit pouze ve stanoveném čase, a v některých částech Austrálie dokonce začali vodohospodáři získávat pitnou vodu recyklací vody splaškové. Původně se měli občané k tomuto tématu vyjádřit v referendu, situace však byla natolik vážná, že hlasování bylo zrušeno. Stát již neměl na vybranou.

07_dum.aiNavazující aktivita ve škole + Domácí úkol

  1. Sepište běžné činnosti ve vaší domácnosti, při kterých se spotřebovává voda. Společně ve třídě odhadněte, kolik vody přitom spotřebujete. Představte si, že místo spočítané spotřeby máte k dispozici na den pro celou rodinu pouze 20 litrů (což je průměrná spotřeba vody na jednu domácnost v subsaharské Africe). Jak toto malé množství vody využijete a jak nahradíte vodu, která vám schází?
  2. Zjistěte, ve kterých částech světa lidé trpí nedostatkem pitné vody a jaké jsou příčiny i důsledky tohoto nedostatku.

Diskutovat o pojmu Období sucha.