Ochrana ohrožených druhů

test

02_otaznik.aiCo to je? + Význam

Vlivem lidské činnosti klesá početnost jedinců u řady rostlinných i živočišných druhů, a to mnohdy tak rychle, že jsou ohroženy na své existenci. Každoročně vymře v důsledku lidské činnosti 20–50 tisíc druhů živých organismů, z nichž mnohé nestačili lidé ani popsat. Proto je snaha ohrožené druhy chránit. Zákony České republiky rozlišují tři kategorie zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (druhy ohrožené, silně ohrožené a kriticky ohrožené). Ochranná opatření se týkají nejen vlastních druhů, ale také jejich stanovišť.

01_rostlina.aiVliv na okolí

Každý rostlinný a živočišný druh má v přírodě svou funkci a jeho případné vyhynutí vede k většímu či menšímu narušení rovnováhy. Je to podobné, jako když z hodinového strojku vyndáme kolečko. Příroda si postupně najde rovnováhu novou, mezitím však mohou nastat různé problémy (např. vyhynutí dalších druhů, nekontrolované přemnožení jiných druhů apod.). Ochrana ohrožených druhů tedy přispívá k zachování rovnováhy v přírodě.

06_zarovka.aiZajímavosti

Informace o ohrožených druzích najdeme například v tzv. červených seznamech a červených knihách ohrožených druhů, které jsou vydávány pro jednotlivé státy i pro některé jejich části. Červené knihy nemají povahu zákona, ale bývají jedním z podkladů pro tvorbu zákonů na ochranu přírody.

10_homework.aiDomácí úkol

Zjistěte, které druhy obratlovců jsou v současné době ohrožené. Zamyslete se nad tím, co by jejich případné vyhynutí znamenalo pro území, která obývají. Aktuální seznam zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů v ČR najdete například v prováděcí vyhlášce č. 395 k zákonu č. 114/1992 Sb.

Diskutovat o pojmu Ochrana ohrožených druhů.