Kostel sv Jana Křitele

Diskuse > Diskuse o stavbách a událostech ze hry > Stavby > Modré stavby > Kostel > Kostel sv Jana Křitele

1

Karlas
4. 5. 2011 18:59:31
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 1
   

Komentář
Ukázat na mapě.
Karlas
4. 5. 2011 19:04:22
Vytisknout příspěvek
Hodnocení 0
   
Kostel sv. Jana Křtitele v obci na návrší - barokní z r.1770, postaven na místě původního dřevěného, připomínaného r.1677, věž dostavěna po r.1799.
Jednolodní s půlkruhovým presbytářem a sakristií na severní straně a s věží představenou v západním průčelí. 
Zařízení většinou z 19. stol.; rokoková kazatelna s figurálními reliéfy; obraz Immaculaty z konce 18. stol.